head-namtokhuaisuanphlu-min
วันที่ 14 เมษายน 2024 8:53 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน มีการเดินแฟชั่นโชว์แนะนำตัวแต่ละประเทศของนักเรียน

ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน มีการเดินแฟชั่นโชว์แนะนำตัวแต่ละประเทศของนักเรียน

อัพเดทวันที่ 28 ตุลาคม 2020

11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู นำโดยนางสาวจิรัฐิพร จีนสายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน มีการเดินแฟชั่นโชว์แนะนำตัวแต่ละประเทศของนักเรียน มีการแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวันอาเซียนมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู