head-namtokhuaisuanphlu-min
วันที่ 14 เมษายน 2024 9:55 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ฝึกระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู

ฝึกระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู

อัพเดทวันที่ 28 ตุลาคม 2020

20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู ขอขอบคุณ จ.ส.อ.วิรัช อาจคงหาญ หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่ 3 บ้านโป่งกระทิง ที่ได้มาทำการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู