head-namtokhuaisuanphlu-min
วันที่ 26 มิถุนายน 2022 6:14 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
หน้าหลัก » นานาสาระ » ตรวจสุขภาพ การบังคับตรวจสุขภาพเบื้องต้นและเป็นระยะ

ตรวจสุขภาพ การบังคับตรวจสุขภาพเบื้องต้นและเป็นระยะ

อัพเดทวันที่ 18 พฤษภาคม 2022

ตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นตามการจ้างงาน และเป็นระยะระหว่างการจ้างงาน สำหรับคนงานบางประเภทเป็นข้อบังคับและมีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องสุขภาพของตนเอง พนักงานที่ติดต่อกับ HMF สำหรับคนอื่นๆ พวกเขาดำเนินการเพื่อปกป้องสุขภาพของประชากร พนักงานอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันการศึกษาก่อนวัยเรียน การตรวจสุขภาพเหล่านี้จัดทำขึ้นโดยกฎหมาย และคำแนะนำของแผนก เอกสารหลักสำหรับการตรวจสุขภาพภาคบังคับ OMO

ซึ่งก็คือคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข และการพัฒนาสังคมของไทย วัตถุประสงค์ของ OMO เบื้องต้นคือการพิจารณาการปฏิบัติตามสุขภาพของพนักงานกับงานที่ได้รับมอบหมาย วัตถุประสงค์ของ OMO เป็นระยะคือการตรวจสอบสถานะสุขภาพของพนักงานแบบไดนามิก การตรวจจับรูปแบบเริ่มต้นของ PZ ในเวลาที่เหมาะสม สัญญาณเริ่มต้นของผลกระทบของ HMF ต่อสถานะสุขภาพของพนักงาน การก่อตัวของกลุ่มเสี่ยง การระบุโรคทั่วไปที่เป็นข้อห้ามทางการแพทย์ตรวจสุขภาพ

สำหรับการทำงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับ HMF การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพโดยมุ่งเป้าไปที่การรักษาสุขภาพ และฟื้นฟูศักยภาพการทำงานของพนักงานในเวลาที่เหมาะสม ปัจจุบันความถี่ของ OMO ถูกกำหนดโดยหน่วยงานของรอสโปเตรบนาดซอร์ แต่อย่างน้อยทุกๆ สองปี ในเวลาเดียวกันคนงานที่สัมผัสกับ HMF จะต้องได้รับ OMO บนพื้นฐานของศูนย์พยาธิวิทยาจากการประกอบอาชีพ หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่มีใบอนุญาต

สำหรับการตรวจสอบความเหมาะสมของวิชาชีพ และการตรวจสอบความเชื่อมโยงของโรคกับวิชาชีพ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 5 ปี หน้าที่ของตัวแทนนายจ้าง นายจ้างสรุปข้อตกลงกับสถานพยาบาลเพื่อดำเนินการ OMO ร่วมกับตัวแทนของ รอสโปเตรบนาดซอร์ กำหนดเงื่อนไขและจัดทำรายชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้ OMO ให้พนักงานที่ส่งแบบฟอร์มการอ้างอิง OMO เบื้องต้นพร้อมรายชื่อ HMF ที่ส่งผลกระทบ พนักงานควบคุมการปรากฏตัวของบุคคล

เพื่อการตรวจสุขภาพเป็นระยะและเงินทุนของพวกเขา เขามีหน้าที่ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ผ่าน OMO ทำงาน หน้าที่ของผู้แทนสถานพยาบาล ประเภทและปริมาณของการศึกษาที่จำเป็น โดยคำนึงถึงข้อมูลเฉพาะของ HMFs ที่มีอยู่นั้นกำหนดโดยคณะกรรมการการแพทย์ ซึ่งประธานควรเป็นนักพยาธิวิทยาจากการประกอบอาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมด้านพยาธิวิทยาจากการประกอบอาชีพ สถานพยาบาลควรมีแผนปฏิทิน สำหรับการตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ

ซึ่งระบุเงื่อนไของค์ประกอบของคณะกรรมการการแพทย์ และการศึกษาเพิ่มเติมที่จำเป็น ความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการ ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการแพทย์ที่นำโดยประธาน ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนที่ทำการตรวจสุขภาพจะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมทางวิชาชีพของพนักงาน และประธานคณะกรรมการการแพทย์ได้สรุปข้อสรุปขั้นสุดท้าย เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำงานในวิชาชีพนี้ คณะกรรมการการแพทย์ยังให้คำแนะนำทางการแพทย์

การป้องกันเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับการวางพนักงานในร้านขายยา หากจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยนอก หรือส่งเขาไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจหรือรักษา การรักษาในโรงพยาบาล การรับประทานอาหาร การย้ายไปยังงานอื่นชั่วคราว สถานพยาบาลร่วมกับหน่วยงานในอาณาเขตของรอสโปเตรบนาดซอร์ และตัวแทนของนายจ้างตามผลของ OMO จะต้องร่างพระราชบัญญัติขั้นสุดท้ายเป็นสี่ฉบับ ซึ่งระบุจำนวนพนักงานที่ได้รับการตรวจสอบจำนวนหลักที่ระบุ

กรณีโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการสังเกตจากร้านขายยา จำนวนผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคจากการทำงาน และการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทางในภายหลัง คณะกรรมการจะให้ข้อมูลแก่แพทย์ที่เข้ารับการรักษา เกี่ยวกับมาตรการรักษาและป้องกันและคำแนะนำ ในการป้องกันโรคจากการทำงานและโรคอื่นๆ หน้าที่ของผู้แทนของดินแดนของรอสโปเตรบนาดซอร์ เมื่อจัดระเบียบและดำเนินการ OMO พวกเขาจะกำหนดความถี่ของ OMO

โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ HMF ที่ใช้งานได้ และยังทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับ OMO ระยะแรกๆ ประสานงานกองทหารที่จัดทำโดยนายจ้าง และรายชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้ OMO มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมการกระทำขั้นสุดท้ายตามผลของ OMO ในกรณีที่ตรวจพบผู้ป่วยที่สงสัยว่า มีลักษณะทางวิชาชีพของโรคจะมีลักษณะสุขาภิบาล และถูกสุขลักษณะในสภาพการทำงานของผู้ป่วย ให้คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพการทำงาน ในกรณีที่ยืนยันการวินิจฉัย PZ

ซึ่งเก็บรักษาบันทึกอย่างเป็นทางการของกรณี PZ และการวิเคราะห์การเจ็บป่วยจากการทำงาน หน้าที่ของลูกจ้าง เขาต้องเข้ารับการตรวจร่างกายตามกำหนดเวลา มีใบอ้างอิง หนังสือเดินทาง และหากเขามีบัตรประจำตัวทหารจะได้รับรายงานทางการแพทย์ตามผลการตรวจสุขภาพ เพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนโรคจากการทำงานถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ การตรวจสอบและการบัญชีขึ้นอยู่กับ PZ เฉียบพลันและเรื้อรัง

ซึ่งเกิดขึ้นในคนงานและบุคคลอื่นเกิดจากอิทธิพลของ HMF ในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานหรือกิจกรรมการผลิต ตามคำแนะนำขององค์กรหรือผู้ประกอบการแต่ละราย พนักงานมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการสืบสวนของ PZ ที่เกิดขึ้นกับเขา ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ อาจมีส่วนร่วมในการสอบสวนตามคำขอของเขา เมื่อสร้างการวินิจฉัยเบื้องต้นของ PZ เฉียบพลัน สถาบันดูแลสุขภาพ HCF จำเป็นต้องส่งหนังสือแจ้ง PZ ไปยังหน่วยงานรอสโปเตรบนาดซอร์

การดูแลสถานที่ที่ PZ เกิดขึ้นและข้อความถึงนายจ้างในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขและการพัฒนาสังคม ภายใน 24 ชั่วโมงหน่วยงานรอสโปเตรบนาดซอร์ จัดทำคำอธิบายด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยของสภาพการทำงานของพนักงานภายในหนึ่งวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งและส่งไปที่สถานพยาบาล คุณสมบัติด้านสุขอนามัยและสุขอนามัย ของสภาพการทำงานได้รับการรวบรวม ตามคำแนะนำในการรวบรวมลักษณะสุขอนามัย

สุขอนามัยของสภาพการทำงานของลูกจ้าง หากสงสัยว่ามีโรคจากการทำงาน ซึ่งได้รับอนุมัติจากรองอธิบดีสุขาภิบาลแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2544 บนพื้นฐานของข้อมูลทางคลินิกและลักษณะของสภาพการทำงาน สถานพยาบาลได้กำหนดการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายของ PZ เฉียบพลัน เมื่อมีการสร้างการวินิจฉัยเบื้องต้นของ PZ เรื้อรัง การแจ้งเตือนของ PZ ภายใน 3 วันจะถูกส่งไปยังร่างกายของรอสโปเตรบนาดซอร์

 

 

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : โรคผิวหนัง สาเหตุของโรคและประเภทของโรคผิวหนังในแมว

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู