head-namtokhuaisuanphlu-min
วันที่ 20 มิถุนายน 2021 4:16 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนน้ำตกห้วยสวนพลูข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนนน้ำตกห้วยสวนพลู
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลนักเรียน การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึง ห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0000
อบ.2
96151
อบ.3
4591
รวม อบ.
1311242
ป.1
66121
ป.2
124161
ป.3
47111
ป.4
66121
ป.5
79161
ป.6
64101
รวมประถม
4136776
ม.1
0000
ม.2
0000
ม.3
0000
รวมมัธยมต้น
0000
ม.4
0000
ม.5
0000
ม.6
0000
ปวช.1
0000
ปวช.2
0000
ปวช.3
0000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0000
รวมทั้งหมด
54471018
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู